Nieuwsberichten

CustoMind klantgerichtheidsspel

Met kleine marges, toenemende concurrentie en de crisis er bovenop, wordt de uitdaging steeds groter: hoe behoud je en haal je het maximale uit je klanten? De enige oplossing is: excelleren in klantgerichtheid. Een hoge klanttevredenheid leidt tot klantbehoud, nieuwe klanten en een hogere omzet per klant. CustoMind is ontwikkeld om op speelse wijze de klantgerichtheid te ontwikkelen.

Hoe maak ik mijn mensen of organisatie klantgerichter?

De meest effectieve manier van leren is door de verschillen zèlf te ervaren. In een inspirerende, veilige setting, waar men kan experimenteren. De game CustoMind biedt hiervoor dé oplossing. Spelenderwijs ervaren de deelnemers als medewerkers van een reisbureau het belang van klantgerichtheid en welke invloed hun handelen heeft op het commerciele resultaat. Belangrijke thema's zijn daarin: klantbehoefte, klanttevredenheid en klantcommunicatie. Het creëren van ambassadeurs, maar ook onderlinge samenwerking en het delen van klantinformatie spelen in de game een belangrijke rol. Samen met de spelleider leren de deelnemers hoe ze die inzichten vervolgens in de eigen werksituatie kunnen toepassen.

Paneldiscussie marktplaatsconcepten

Op 4 maart organiseerden BrightboxHR en InQuest gezamenlijk een ronde tafel sessie over het Marktplaatsconcept rondom externe inhuur. Transparantie en grip zijn actuele onderwerpen bij overheid en bedrijfsleven als het gaat om flexibele arbeid. Steeds meer organisaties realiseren zich dat goed gekwalificeerd personeel schaars wordt als gevolg van de aankomende vergrijzing. Volgens de voorstanders is het marktplaatsconcept het antwoord op de huidige inhuurproblematiek, tegenstanders menen dat het concept geen recht doet aan de individuele kwaliteiten van de flexibele medewerkers.

Door middel van een ronde tafel discussie met ambassadeurs, sceptici en geïnteresseerd publiek zijn stellingen op bovenstaande vraag bediscussieerd.

Het panel was zodanig samengesteld dat zowel voor- als tegenstanders van het concept aan tafel zaten alsook personen die er neutraal tegenover staan uit de private en publieke sector. Het was een interessante en scherpe discussie te met als hamvraag: “Is het marktplaatsconcept nu het ei van Columbus of eerder Haarlemmerolie?”.

Bewijs van Goede Dienst

Het Bewijs van Goede Dienst helpt gemeenten de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Dat is in vele gemeenten een belangrijk onderdeel bij de verbetering van de publieke dienstverlening. Het Bewijs van Goede Dienst levert gemeenten ook inzicht in de verbetermogelijkheden van het gemeentelijke ondernemersklimaat.

Het werkt aldus: Aan de hand van tien normen wordt een meting verricht. Die meting gaat over een aantal gevolgde procedures binnen de gemeente. Onderdeel van de meting is tevens een client audit. Ondernemers die zaken hebben gedaan met de gemeente worden bevraagd over de dienstverlening van de gemeente. De combinatie van de beide onderdelen, de dossier- en de clientaudit leveren inzicht in wat er verbeterd kan worden.

De verbeterpunten leiden vervolgens tot een actieplan op maat voor de gemeente.

Het Bewijs van Goede Dienst is recentelijk overgenomen door KING.