Mike Moolenbel

Mike is samen met Rik Stumpel oprichter en managing partner van de BDG. Hij heeft zich na zijn studie computertechniek gespecialiseerd in de combinatie van techniek, marketing en communicatie. Zijn kracht ligt bij het bepalen van strategie en beleid met betrekking tot klantgericht denken en doen en de implementatie daarvan in de organisatie. Sinds 2000 is hij daarmee ook actief in de publieke sector (onderwijs en overheid).

Mike is oplossings- en resultaatgericht, creatief, analytisch, contactueel sterk en kan mensen op verschillende niveau’s enthousiasmeren en motiveren.

Mike is inzetbaar als organisatie & communicatieadviseur die niet alleen plannen maakt, maar ook graag betrokken is bij de realisatie. Daarvoor vervult hij vaak de rol van programma- of kwaliteitsmanager bij ontwikkel- en verandertrajecten.

Het modereren van sessies met stakeholders, het bepalen van de gewenste proces- en organisatorische inrichting en het opstellen en presenteren van beleidsactieplannen, communicatieplannen en plannen van aanpak, alsmede de aansturing van en de controle op de uitvoering maken deel uit van de werkzaamheden. Mike is ervaren in het voeren van onderhandelingen met en de contracting van in- en externe toeleveranciers.

Mike is managing partner van BDG Retail en Dienstverlening BV.

Menu