Dienstverlening draait om mensen

Veel gemeenten zijn bezig met de verdergaande professionalisering van het klantcontact. De klant optimaal bedienen is de wens van iedereeen? Maar hoe pak je dit nu aan in tijden van besparingen. En hoe ga je om met alle technologische aspecten die de e-Overheid met zich meebrengt.

Samenwerken

In tijden van besparen ontkom je er vaak niet aan om in enigerlei mate tot samenwerking te komen. Hierbij is het belangrijk om de lessen van andere gemeenten mee te nemen.

Zelf doen of uitbesteden

Veel gemeenten denken er over om (delen van) van de dienstverlening uit te besteden. Om dat te kunnen doen is het wel van belang dat de impact van uitbesteding bekend is. Wij hebben praktijkervaring.

Menu