KCC model

 Welke strategie doelstelling heeft uw gemeente?

  • Kostenreductie
  • Efficiency hudige KCC
  • Uitbesteden van diensten en klantcontact
  • Samenwerking

Bij realisatie van gekozen doelstellingen vraagt het een gestructureerde aanpak. BDG | Publiek heeft hier jarenlang ervaring opgedaan in zowel de publieke sector als het bedrijfsleven en kunnen u bij de realisatie hiervan ondersteunen. Het model waarlangs we samen de analyse maken is pragmatisch en eenvoudig.

Afhankelijk van de uitkomst en wensen vertalen we uw gekozen beleid naar een hands-on aanpak.

Het BDG | Publiek model voor de ontwikkeling van het klantcontact

Onderstaande figuur geeft het model weer wat we gebruiken bij de analyse van uw situatie. Het is een parctische vertaling van meer theoretische modellen zoals vanuit KING en VNG gepubliceerd. Het is een hulpmiddel om vanuit het aanbod van klantcontacten / werkstromen invulling te geven aan strategie, kanaalsturing, organisatie en (ontwikkeling van) mensen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze specialist op het gebied van klantcontact, dhr Andre vermaat (a.vermaat@bgpubliek.nl)

Menu