e-adviseurs

Op 8 april j.l. certificeerde het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten een nieuwe groep “e-adviseurs”. E-adviseurs zijn mensen die gemeenten ondersteunen bij hun uitdagingen op het gebied van e-dienstverlening.

KING certificeert e-adviseurs die voldoen aan een aantal door KING opgestelde criteria en doelen. Zoals het doel van KING om gemeenten te stimuleren om van buiten naar binnen te denken, maar ook het uitgangspunt dat gemeenten hun eigen oplossend vermogen zo goed mogelijk zouden moeten benutten.

BDG | Publiek en VNG

De doelstellingen van BDG | Publiek sluiten nauw aan bij de uitgangspunten van VNG. Rik Stumpel (managing partner) heeft zich als e-Adviseur gecertificeerd. De BDG onderschrijft de doelstellingen om organisaties van buiten naar binnen te beschouwen. Dat doen we in het bedrijfsleven, maar vooral ook in overheidsland. Met als doelstelling: het bouwen en ontwikkelen van klantgerichte organisaties.

Informatie

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met uw partner voor de publieke sector: r.stumpel@bdg.eu.

Menu