Bewijs van Goede Dienst

Het Bewijs van Goede Dienst helpt gemeenten de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Dat is in vele gemeenten een belangrijk onderdeel bij de verbetering van de publieke dienstverlening. Het Bewijs van Goede Dienst levert gemeenten ook inzicht in de verbetermogelijkheden van het gemeentelijke ondernemersklimaat.

Het werkt aldus: Aan de hand van tien normen wordt een meting verricht. Die meting gaat over een aantal gevolgde procedures binnen de gemeente. Onderdeel van de meting is tevens een client audit. Ondernemers die zaken hebben gedaan met de gemeente worden bevraagd over de dienstverlening van de gemeente. De combinatie van de beide onderdelen, de dossier- en de clientaudit leveren inzicht in wat er verbeterd kan worden.

De verbeterpunten leiden vervolgens tot een actieplan op maat voor de gemeente.

Ruim 100 gemeenten in Nederland hebben al een Bewijs van Goede Dienst in ontvangst genomen!

De regeling die het Rijk in het leven heeft geroepen om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren is het Normenkader voor het Bedrijfsleven. Het aantrekkelijke van deze regeling is dat het Rijk de verbeteracties met 50% subsidieert door middel van de voucher regeling.

KING heeft het Bewijs van Goede Dienst overgenomen per 1 januari 2012.

Menu