de stimuleringsregeling

Voor deelname aan het Normenkader voor Bedrijfsleven kunnen gemeenten kunnen tot 1 mei 2011 één of meerdere vouchers aanvragen via de regeling Tijdelijke stimulering verbetering dienstverlening aan ondernemers. Voorwaarde is dat een externe partij (zoals BDG) wordt ingehuurd om de audit te houden of om het verbeterplan uit te voeren.

Dit betekent dat gemeenten 50% vergoed krijgen als ze meedoen.

Gemeenten kunnen twee vouchers aanvragen:

  • 1. Het houden van de audit. Hierbij wordt voor 10 producten gemeten hoe het staat met de kwaliteit van de dienstverlening. Resultaat van de audit is dat de gemeente een verbeterplan krijgt.
  • 2. Het uitvoeren van de verbeteracties uit het opgestelde verbeterplan.
Menu