Ondernemerspeiling

Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen, dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers, is het van belang dat u weet hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De Ondernemerspeiling van KING helpt daarbij.

Inzicht in tevredenheid

De Ondernemerspeiling is een online vragenlijst voor ondernemers over gemeentebeleid en ondernemersklimaat. De resultaten bieden inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen: (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer – gemeente, economisch beleid, vestigingsklimaat. De resultaten van de Ondernemerspeiling komen beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl.

Meer informatie

Uw gemeente kan de Ondernemerspeiling zelf uitvoeren of aan ons uitbesteden. Meer informatie vindt u op www.kinggemeenten.nl/ondernemerspeiling. Heeft u nog vragen of gaat u met de Ondernemerspeiling aan de slag? Neem dan contact op met Rik Stumpel (r.stumpel@bdg.eu, 06-53271715) of met KING via info@kinggemeenten.nlof via 070 373 8008; vraag naar Aisia Okma.

Menu