Service Management

Bij het inrichten van klantgerichte processen hoort ook het goed inrichten van de service management processen. Wij helpen u als onafhankelijke partij om deze processen optimaal in te richten en de daarbij behorende service management tools te benutten. De juiste rapportages en sturingsindicatoren (KPI’s) helpen de organisatie slagvaardiger maken. Hierbij houden we rekening met de gehele keten zodat zowel de interne klant als de eindklant goed ondersteund wordt.

Bij de inrichting zorgen ook wat dat duidelijk is wat de dienstverleningsafspraken zijn. Beloven wat je doet, en doen wat je belooft.

Meer weten over wat BDG Publiek kan betekenen? Neem contact op met Rik Stumpel (06 – 53 271715).

Menu