de CommunicatieSpecialisten

De CommunicatieSpecialisten zijn inzetbaar voor het opzetten en aansturen van uw klantcommunicatie, inclusief de realisatie van de daarvoor benodigde middelen. Daarnaast kunnen zij worden ingeschakeld voor de organisatie en inrichting van uw communicatieafdeling zelf.

Een consistente en passende manier van communiceren met klanten draagt significant bij aan het bereiken van uw doelstellingen. Daarbij beschouwen wij zakenpartners en eigen medewerkers ook als klanten.

De manier waarop externe communicatie is ingericht, vormgegeven en ingevuld, moet passen bij de behoefte en de verwachting van de klant en uw propositie. Klantcommunicatie is van grote invloed op de klantbeleving en daarmee bepalend voor de tevredenheid en loyaliteit en de mate waarin klanten u verder aanbevelen.

Veel inzet van mensen is onnodig, verkeerd of wordt teniet gedaan door slechte of te late communicatie. Frustratie, demotivatie en onnodige kosten zijn daarvan het gevolg. Verbetering van de interne communicatie verhoogt de effectiviteit en de tevredenheid van uw medewerkers en verlaagt het verzuim en verloop.

Hoe effectief is uw communicatieafdeling? Wordt zij vroeg genoeg betrokken bij beleidsvorming en business plannen? Hoe is de samenwerking met andere afdelingen en met leveranciers? De CommunicatieSpecialisten lichten het functioneren van de communicatieafdeling volgens een vaste systematiek door en stellen aan de hand van de bevindingen een verbeterplan op. Daarbij gaat veel aandacht naar een juiste taken- en verantwoordelijkhedenscheiding en naar het aspect samenwerking.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Suzanne Gerritse.

Menu