de InformatieArchitecten

De InformatieArchitecten zorgen voor een optimale ICT ondersteuning van uw organisatie. Niet alleen het dagelijks functioneren, maar ook de strategische ontwikkeling is vaak sterk afhankelijk van de juiste informatievoorziening. Wij helpen u om voor deze informatievoorziening een blauwdruk te maken en deze vervolgens goed in te richten. Daarbij werken wij nauw samen met alle betrokken disciplines in uw organisatie en baseren wij ons op uw business plan.

Naast informatie management richten wij ons op life cycle management, het proces waarin de functionele, technische en exploitatiekwaliteit van systemen systematisch worden onderzocht en beoordeeld. Tevens besteden wij veel aandacht aan portfolio management, waarbij de levenscyclus van een informatiesysteem in relatie wordt gebracht met de (toekomstige) eisen en wensen van de organisatie en de kosten/baten van het systeem. Dit kan leiden tot de conclusie dat bepaalde systemen uitgefaseerd of vervangen moeten worden om nieuwe mogelijkheden te kunnen realiseren..

De InformatieArchitecten hebben veel ervaring met de inrichting van processen en ICT ondersteuning voor multi-channel verkoop- en serviceorganisaties. Voor zowel de publieke als private sector hebben wij Klant Contact Centra ingericht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Rik Stumpel.

Menu