de InkoopManagers

De InkoopManagers dragen bij aan een verbetering van uw inkoopfunctie of leveren ondersteuning bij specifieke inkooptrajecten. Zowel in de profit als non-profit sector.

De gouden regel in inkoop is dat het altijd “beter, anders en slimmer” kan. Bijvoorbeeld het heronderhandelen van contracten en/of nieuwe leveranciers sourcen kan in de regel wel 5%-15% inkoopvoordeel opleveren. Maar inkoop is meer dan alleen kostenreductie en kan een wezenlijke en strategische bijdrage aan de organisatiedoelstellingen en -resultaten leveren, mits de inkooporganisatie op orde is! Soms kan zelfs het contracteren van een duurdere leverancier, die bijvoorbeeld een betere kwaliteit of leverbetrouwbaarheid biedt, tot een significant hoger bedrijfsrendement leiden! Maar ook in de fase na sluiting van een contract bepalen een gedegen contract- en vendormanagement het uiteindelijke resultaat. Inkoop is dus meer dan prijs alleen. Bent u ervan overtuigd dat uw inkooporganisatie voldoende efficiënt, effectief en strategisch handelt?

De InkoopManagers lichten uw inkoopproces of specifieke inkooptraject door aan de hand van een vaste, beproefde systematiek gecombineerd met kennis en inzicht uit uw organisatie. Op basis daarvan wordt een verbeterplan opgesteld. Stap voor stap begeleiden wij u vervolgens bij het professionaliseren van uw inkoop.

Via beproefde werkwijzen en uw eigen inzichten zullen middels analyses de inefficiënties en overige kansen helder in kaart worden gebracht. Samen met u en uw mensen zullen we dit omzetten in resultaat. De InkoopManagers zijn dus uw partner in het doorlichten en optimaliseren van uw inkoopfunctie. De ruime ervaring van BDG en haar specialisten staat garant voor een doortastende aanpak.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de inkoopmanagers@bdg.eu.

Menu